Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski im. S. Siankowskiego 2007 r. Poznań