Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski im. S. Siankowskiego 2012 r. Poznań