Ogólnopolski Konkurs Uczniów Fryzjerskich im. Antoine’a Cierplikowskiego 2006 r. SIERADZ