Wielkopolski Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego 1998 r. Poznań