Refundacja NFZ

Warunki otrzymania refundacji

Dostępne w naszej pracowni peruki podlegają dofinansowaniu jako produkty medyczne. Przysługuje im refundacja z Narodowego Funduszu Zdrowia.

„Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne” na perukę może wystawić lekarz, posiadający specjalizację w dziedzinie: chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, onkologii klinicznej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chemioterapii nowotworów, dermatologii i wenerologii, hematologii, radioterapii onkologicznej, chirurgii dziecięcej, onkologii i hematologii dziecięcej.

Zlecenie jest wystawiane w przebiegu leczenia chorób nowotworowych; przy trwałym uszkodzeniu głowy w wyniku urazu lub oparzeń; choroby powodujące trwałą utratę włosów.

Kwota refundacji dla peruk to 250 złotych.